Rychlá lukostřelba

ČeskyEnglish

Hledání

Aktuality

Počet návštěv od 26.1.2016

statistiky

Zakládání šípu obhmatem

Založení obhmatem je v zásadě podobné založení tahem zvnějšku. Rozdíl je v pozici palce - při založení obhmatem palec sahá kolem tětivy z druhé strany, než ostatní prsty přinášejí šíp.

 

1) Na začátku držíte šíp mezi dvěma prsty kromě palce; nejsnažší je to mezi ukazováčkem a prostředníčkem. Palec tiskne konec šípu proti ukazováčku a rolováním může upravit pozici.

2) Odtáhnete palec od šípu do šířky. Šíp dále drží jen mezi ukazováčkem a prostředníčkem. Měl by být dostatečně pevný, čehož lze docílit pevnějším stisknutím ruky.

3) Celá zadní ruka míří k tětivě tak, aby tětiva vyšla do prostoru mezi odtaženým palcem a zbytkem ruky. Je to snadné a přirozené, jako byste chtěli tětivu drapnout palcem.

4) Když do tětivy zadní ruka narazí, vychází palec na vnitřní stranu tětivy, a zbytek ruky se šípem na vnější. Současně se šíp položil na přední ruku, případně byl přední rukou chycen. Palec zadní ruky teď hmátne kolem tětivy tak, aby uchopil konec šípu proti ukazováčku nebo prostředníčku z druhé strany. Toto chycení šípu kolem tětivy je právě ten obhmat. Správné natočení šípu mohlo být zajištěno už předtím, nebo se doladí teď.

5) Prsty a tětiva se teď nacházejí v pozici velmi podobné tomu při nasazování tlakem - palec a ukazováček tvoří úzkou komůrku, ve které je konec šípu i tětiva.

6) Tahem ruky směrem k sobě tětiva vklouzne na drážku šípu. Ruka dále může rovnou pokračovat do napnutí tětivy hrabičkami (nebo slovanským držením), a nebo může nejdřív přehmátnout na jiné držení.

Varianty: Konkrétní způsob nasazení šípu na tětivu se liší podle toho mezi kterými dvěma prsty šíp na začátku byl. Postup pro šíp mezi prostředníčkem a prsteníčkem nebo prsteníčkem a malíčkem zatím moc zmáklý nemám, takže ho nepopisuju.

Teoreticky je nejrychlejší po nasazení vystřelit hrabičkami. Jak Mihai Cozmei, tak Brian C ovšem místo toho přehmatávají do palcového záběru, což je (malinko) zpomalí. Dělají to proto, že drží současně svazek šípů ve zbytku ruky, a pomocí palcového záběru mohou pohodlně vystřelit aniž by ho pustili. Jak oba dokazují, při dobrém natrénování je časová ztráta dost malá.