Rychlá lukostřelba

ČeskyEnglish

Hledání

Aktuality

Počet návštěv od 26.1.2016

statistiky

Khatra

Khatra je arabské slovo, dnes nicméně používané poměrně obecně, a označuje specifický pohyb přední rukou v okamžiku vypuštění šípu. Je to víceméně rotační pohyb, který vychází ze zápěstí; způsobuje jiné napětí luku v okamžiku nátahu, a jiný pohyb lučiště bezprostředně po vypuštění šípu. Khatra je typickým prvkem asijské stepní lukostřeby, u nás v Evropě naopak tradici nemá.

Khatra má následující základní podoby:
1) Naklonění luku směrem dopředu, takže po výstřelu luk končí tak, že horním koncem lučiště ukazuje směrem k terči. Tomu budu říkat dopředná khatra. Tuto khatru jsem našel u historických mongolů či turků.
2) Naklonění luku směrem do boku, takže se tětiva odklání od paže, v extrémním případě se luk protáčí v ruce a končí až tětivou natočenou proti terči. Tomu budu říkat boční khatra. Tuto khatru lze vidět v tradiční korejské lukostřelbě, viděl jsem to i japonců.
3) Kombinace obou předchozích. Tomu budu říkat kombinovaná khatra. Opět je k nalezení u historických mongolů či turků.

Je potřeba správně chápat jak khatra vypadá a kdy k tomu doplňkovému pohybu dochází. Těsně před uvolněním tětivy jsou luk i ruce v přesně stejné pozici, v jaké by byly bez khatry - šíp tedy míří tam kam obvykle, i poloha luku je stejná. Odlišnost je v napětí - přední ruka nejen že se opírá proti lučišti, ale navíc ho tlačí zápěstím do boku či horním ramenem dopředu a dolů (podle typu khatry). Teprve v okamžiku puštění tětivy se toto napětí uvolní, a zápěstí pohyb dokončí. Takže před puštěním tětivy jsou luk i ruce ve stejné poloze jako bez khatry, ale po vypuštění se luk pohybuje typicky "khatrovým" způsobem.

Aby bylo možné khatru provést, je potřeba držet luk poměrně pevně v celé pěsti. Často se u lukostřelby učí, že lučiště má být opřenou pouze za palec přední ruky, a přední ruka má být mírně vytočená do boku. S khatrou tohle tak docela neplatí, lučiště musíte držet celou pěstí (vytočenou jen málo nebo vůbec), aby ruka vůbec dokázala do pohybu to "khatrové" napětí dodat.

Abych pořád jen blbě nekecal, tak tady je video:

K čemu je khatra dobrá?

Jsou různé teorie o tom proč vlastně khatra vznikla a k čemu slouží. Uvažuje se o zvýšení výkonu luku nebo dorovnání konstrukčních nedostatků. Je pravda, že podle měření se s khatrou síla výstřelu malinko zvedne, a dráha letu šípu se také trochu změní. Já nicméně jako nejpádnější důvody vidím tyto:

1) Psychologická pomůcka při instinktivním výstřelu. Díky khatře se člověk víc cítí jako když do cíle ten šíp "pošle". Pokud luk napínáte a střílíte rychle jedním pohybem, tak zjistíte, že tam khatra vychází naprosto podvědomě - jako přirozené dokončení napínacího pohybu.
2) Je to dodatečný tah, který pomůže "shodit" tětivu z prstů zadní ruky, a tím vylepší vypuštění šípu
3) Snižuje riziko, že vás tětiva šlehne přes předloktí. Pohyb luku těsně po výstřelu odnáší tětivu dál od zápěstí. To je znát především u boční khatry.

DOPLNĚNÍ:

4) Omezuje vibrace šípu. Díka za upozornění Jirkovi Šoulákovi. Pokud vystřelíte s boční khatrou, tětiva žene končík šípu nikoli přímo proti středu lučiště, ale stranou vedle lučiště. To omezí prohnutí šípu (viz Lukostřelecký paradox), tím pádem zmenší ztráty energie způsobené deformacemi, a zredukuje vibrace, takže šíp se rychleji stabilizuje. Je to v podstatě finta, jak s tradičním lukem vystřelit stejně, jako kdyby byl moderní s oknem. Podobně to funguje s kombinovanou khatrou, a trochu asi i s dopřednou.

POZNÁMKA: Jirka Šoulák mě upozornil na kritiku, která říká, že khatra dělá silnější výstřel proto, že lučištník ve skutečnosti napne luk před výstřelem o kousíček za maximální nátah. Klidně to může být pravda, ale z mého pohledu to prakticky nehraje roli. Khatru neděláte proto, abyste vystřelili silněji než jindy a jinak by to nešlo. Khatru děláte proto, že se vám tak střílí lépe, trefujete se lépe, šíp dopadá v lepším úhlu a tak dále.

K čemu je khatra špatná?

Khatra je spíše špatná pokud nemíříte instinktivně, a během výstřelu se soustředíte na jednotlivé pohyby spíš než na výsledek. V takovém případě je khatra těžko kontrolovaná záležitost, která vám v okamžiku výstřelu s velkou pravděpodobností zničí namíření. Pravděpodobně se dá naučit střílet mezerovou střelbou s khatrou, ale bez ní je to daleko lepší.

Je khatra nutná?

Není. Obrovská spousta lukostřelců ji vůbec nepoužívá, v evropské tradici se o ní nemluví. Jakkoli ji lze použít v jakékoli situaci, vznikla zřejmě v souvislosti se stepní jezdeckou lukostřelbou. Její použití záleží hodně na osobních preferencích konkrétního lučištníka - objektivní rozdíly oproti výstřelu bez khatry tam jsou (rychlost a vibrace šípu), ale není to nic, co by se nedalo řešit jinak. Pokud nicméně střílíte instinktivně, a zjistíte, že vám khatra pomáhá (nebo ji dokonce děláte podvědomě), pak se vyplatí ji přijmout a nějaký čas ji při tréningu věnovat pozornost.