Rychlá lukostřelba

ČeskyEnglish

Hledání

Aktuality

Počet návštěv od 26.1.2016

statistiky

Držení šípu v zadní ruce za dříky

Tím "za dříky" myslím kdekoli, ale ne za konce šípů. Držení za konce je v lecčems specifické a proto ho vyděluju zvlášť.

Obecné vlastnosti techniky:
1) Držení je pevné, šípy nemají tendenci nikde sklouzávat, což je dobře. Také je poměrně jednoduché takto šípy uchopit, i v rychlosti.

2) Šípy nasazujete vždy pumpováním. Držení jinde než na konci nic jiného neumožňuje. Lars Andersen předvádí i jiné způsoby založení, ale všechno to obnáší nějaké nadhození nebo sklouznutí šípu, a to mi nefunguje. Snadno to při pohybu někde upadne, a obecně mám problém to nechat sklouznout tak, aby mi to v ruce skončilo správným způsobem.

3) Svazek můžete držet buď hroty dopředu, nebo opeřením dopředu. Hroty dopředu mi přijdou lepší, ale možné je obojí. Pouze při držení šípů za dřík mezi prsty je nezbytné mít hroty dopředu; při takovém držení se šíp při odebírání ze svazku nedá rozumně otočit.

4) Svazek můžete držet blízko opeření, uprostřed, nebo blízko hrotu. Tady jde především o to, aby vám šípy poté při natažení tětivy nepřekážely. Pro většinu variant držení tětivy je lepší svazek šípů tak, aby dlouhý konec trčel směrem dozadu za vás. Na druhou stranu takto musíte pumpovat přes nejdelší dráhu.

Varianty techniky:
1) Svazek šípů držíte v pěsti. Svazek můžete obemknout malíčkem, prsteníčkem a prostředníčkem (takže palec a ukazováček jsou volné) a nebo palcem, takže volný je zbytek ruky. První varianta vám umožňuje pohodlně oddělit šíp ze svazku, ale nelze s ní vystřelit. Tětivu není čím chytit, dokonce ani palcovým záběrem to nejde, i když oba důležité prsty máte volné. Druhá varianta umožňuje držení hrabičkami zvnějšku i zevnitř. Nejlepší mi připadá oddělit šíp palcem a ukazováčkem, zasadit na tětivu, ale pak si přehmátnout na držení palcem a vystřelit hrabičkami.

Oddělení šípu ze svazku se dělá tak, že jeden ze šípů oddělíte palcem a ukazováčkem, zatímco ostatní prsty drží zbytek šípů. Pokud držíte šípy opeřením dopředu, oddělujete pomocí palce a prostředníčku, přičemž vykloníte šíp do pravého úhlu s ostatními šípy (hrot míří dolů).

Takto oddělený šíp potom celou rukou posadíte k lučišti, přidržíte palcem nebo ukazováčkem přední ruky, a pumpováním šíp založíte.

2) Svazek šípů máte rozdělený do tří skupin, a každou skupinu držíte v mezeře mezi dvěma prsty. Mezera mezi palcem a ukazováčkem je nepoužitá. Toto lze rozumně použít jen při zakládání šípu zvnějšku i držení tětivy zvnějšku. Oddělení šípu se dělá tak, že celou zadní rukou přiložíte krajní šíp k palci a ukazováčku přední ruky, které ho uchopí a přidrží. Poté celá ruka táhne dozadu, čímž se z ní vybraný šíp vytahuje a začíná pumpování. Po založení šípu se tětiva napíná palcovým záběrem, který lze použít, protože v tomto případě mu ostatní šípy nepřekážejí.

Výhody držení šípů v zadní ruce za dříky

Největší výhodou je velmi dobrá kontrola - šípy nikdy neupadnou a vždy jsou tam, kde mají být, bez ohledu na to jak krkolomně se zrovna pohybuje. Tohle je jedno z dobrých držení pro rychlou střelbu v běhu a nebo na koni. Mimo jiné taky přes toto držení přecházíte když zakládáte šíp přímo z toulce, ale chytáte ho za dřík.

Nevýhody držení šípů v zadní ruce za dříky

Nevýhodou je nízká kapacita a nutnost pomalého zakládání pumpováním. Při některých drženích je nevýhodou i to, že šípy poněkud překážejí při napínání tětivy.

 


Svazek v zadní ruce, blízko hrotů
Svazek v zadní ruce, blízko hrotů
Svazek v zadní ruce, blízko opeření
Svazek v zadní ruce, blízko opeření
Šípy mezi prsty, blíž k hrotům
Šípy mezi prsty, blíž k hrotům