Rychlá lukostřelba

ČeskyEnglish

Hledání

Aktuality

Počet návštěv od 26.1.2016

statistiky

Vytahování šípu

V mnoha případech musíte šíp před založením na tětivu odněkud vytáhnout - z toulce, ze země, z přední ruky a podobně. Vždy vytahujete šíp za jeho konec, ale ten konec lze držet různými způsoby. Držení šípu do značné míry určí v jaké poloze na tětivě skončíte, a z jakých pozic budete natahovat tětivu, pokud si předtím nepřehmátnete.

1) Šíp držíte za jeho konec (typicky třemi prsty - palcem, ukazováčkem a prostředníčkem). Ve spoustě případů šíp fakticky drží jen dva prsty, a palec slouží jen ke zpevnění, rolování, či nějakému upravení pozice šípu; nějakým způsobem je tam ale přítomen vždy. Ostatní dva prsty mohou být libovolná sousední dvojice, ale mezi ukazováčkem a prostředníčkem to jde vždy nejlíp. Lze i šíp držet pouze mezi palcem a ukazováčkem, tedy jen dvěma prsty.

Jakékoli jiné držení si v podstatě vynucuje založení šípu pumpováním. Pokud šíp vytahujete z kontrolovaného zdroje (např. z toulce nebo z ruky), můžete ho rovnou uchopit jak potřebujete pro zakládání, a neuchylovat se zbytečně k pomalejšímu pumpování. Jiná situace nastane pokud vytahujete šíp, který se dřív někam zabodnul, a chcete s ním rovnou vystřelit. Pokud je šíp zabodnutý pevně, nezbývá než ho chytit pevnějším úchopem, a s pumpováním se smířit.

2) Šíp může být držen v ose prstů (takže hrot míří stejným směrem jako ukazováček) nebo pod úhlem na obě strany. Pro zakládání šípu tahem je dobré držet šíp kolmo vůči ose prstů, pro zakládání tlakem v ose prstů. Pokud šíp v požadované poloze na začátku není (např. při vytahování z toulce na zádech ho prakticky musíte mít na začátku i víc než kolmo), musíte si ho do požadované polohy seštelovat - např. švihnutím nebo s pomocí přední ruky. Dá se to bez problému provést spolu s jiným pohybem, takže to obvykle žádné zdržení neznamená.

3) V okamžiku zakládání musí být šíp držen pevně, aby bylo možné ho přesně ovládat. Zpevnění se docílí zatnutím ruky nebo silnějším přitlačením konce šípu proti jednomu nebo dvěma prstům. Pokud se držení neúčastní palec (šíp je tedy mezi dvěma prsty jinými než palec), je nutné zpevňovat sevřením ruky v pěst.

4) Pokud držíte šíp mezi prsty jinými než palcem, po nasazení přirozeně skončíte v hrabičkovém držení. Palec se toho může účastnit, ale pouze na zpevnění držení. Pokud šíp držíte mezi palcem a ukazováčkem, skončíte v hrabičkách nad nebo pod šípem (podle toho ze které strany šíp zakládáte).

Pokud zakládáte tlakem, lze držet šíp tak, že k sobě přitisknete natažený ukazováček a prostředníček, a šíp uchopíte do žlábku mezi nimi, z druhé strany přitisknutý palcem. Je to trochu podobné jako držení tužky. Takto se dá velmi spolehlivě nasadit tlakem. Prsty poté přirozeně skončíve slovanském držení, a nebo je možné vcelku beze ztráty rychlosti sklouznout do klasických hrabiček s ukazováčkem nad šípem a ostatními prsty pod.

Konečně jsem našel použitelný způsob jak uchopit šíp, pokud chcete končit v palcovém záběru. Ukazováček se ohne v prvním kloubu do pravého úhlu dolů. Konec šípu chytíte mezi bok takto ohnutého ukazováčku a palec. S takto drženým šípem lze dobře nasadit tlakem. Po nasazení potom sklouznete palcem pod šíp; palec by se takto dostal nad ukazováček, takže ukazováček současně rychle přehmátne aby se dostal nad palec. Tím skončíte v palcovém záběru. Přechod do něj není tak úplně hladký jako v jiných drženích, ale pořád rychlý a použitelný.

 


Mezi palcem a ukazováčkem, kolmo k ose prstů
Mezi palcem a ukazováčkem, kolmo k ose prstů
Tři prsty, kolmo k ose prstů
Tři prsty, kolmo k ose prstů
Mezi palcem a ukazováčkem, kolmo k ose prstů, jiná varianta
Mezi palcem a ukazováčkem, kolmo k ose prstů, jiná varianta
Tři prsty, v ose prstů
Tři prsty, v ose prstů
Mezi palcem a ukazováček, pro snadný přechod na palcový záběr
Mezi palcem a ukazováček, pro snadný přechod na palcový záběr