Rychlá lukostřelba

ČeskyEnglish

Hledání

Aktuality

Počet návštěv od 26.1.2016

statistiky

Pseudoindiánské techniky

Američtí indiáni používali nejrůznější techniky střelby, různá držení tětivy, různé druhy luků - takže něco jako jednotná "indiánská technika" neexistuje. Zajímal jsem se nicméně trochu o lukostřelbu indiánů z plání, protože právě ti byli proslulí rychlou střelbou (dle očitých svědků dokázali ve vzduchu udržet až 8 letících šípů). Bohužel nikdo nepopsal jak to ti indiáni dělali. Zkusil jsem se tedy opřít o to, co o pláňových indiánech najisto víme, a na základě toho vymyslel několik technik, které by mohly fungovat. Tyto techniky jsem vymyslel já, takže jim nemůžu říkat "indiánské", takže proto jsem je nazval "pseudoindiánské".

Co o lukostřelbě indiánů z plání víme:

Video ukazuje tři techniky ke kterým jsem dospěl. Technika 3 mi připadá nejpoužitelnější. Techniky se liší jen způsobem založení šípu; všechno ostatní je stejné, jelikož to jsou ty známé pevné body, o které jsem se opíral.


Uložení šípů - v přední ruce, opeřením dolů.

Oddělení šípu -

Založení šípu - Tlakem. V případě technik 1 a 3 2 tětiva proskakuje klasicky mezi šípem a palcem, u techniky 2 mezi šípem a ostatními prsty. Napíná se vždy pinch draw.

Napnutí tětivy - oběma rukama. Nátah je poměrně krátký, indiánské luky delší neumožnily.

Rychlost: ~ u mně 1 šíp za 2-3 sekundy, ale zřejmě by to šlo rychleji.