Rychlá lukostřelba

ČeskyEnglish

Hledání

Aktuality

Počet návštěv od 26.1.2016

statistiky

Vypuštění šípu

Přední ruka je napnutá, zadní v kotevním bodě, máte namířeno, a chcete konečně vystřelit.

Tady se nebudu lišit od rad sportovních střelců. Když chcete šíp vypustit, pokračujte zadní rukou směrem dozadu, pryč od lučiště, a současně povolujte sevření. Při dostatečném povolení tětiva sklouzne a vystřelí.

Ten pohyb rukou dozadu je důležitá věc. Tětivu je nutné pustit prudce; pokud bude ruka při vypouštění líná, nebo dokonce půjde spolu spolu s tětivou dopředu, tak výstřel znatelně ztlumí. Pohyb rukou dozadu vám pomáhá toto neudělat.

U rychlé střelby se k tomu často (i když nikoli nutně) připojuje určitý pohyb přední rukou dopředu (přímo k terči), v různých variantách. Pomáhá to při vypouštění i při míření,  a navíc to dodá šípu větší rychlost a sílu. Je to zajímavý prvek historické východní lukostřelby, říká se tomu arabsky khatra, a věnoval jsem tomu samostatnou stránku - o khatře.

Současně je třeba si uvědomit, že každý pohyb při vypouštění vám nabízí jedinečnou šanci jak si v poslední chvíli pokazit namíření. Takže při hledání chyb si dejte pozor, jestli vypouštějící ruka skutečně postupuje pouze dozadu (a nikoli na stranu), a jestli vám tah přední rukou s lukem ještě nepohne směrem, se kterým nepočítáte.